Có Ai Không[:: CAK Có Ai Không ::]

1. Nắng tan bên đồi

Nhường chỗ màn đêm

Gió mang bồi hồi

Chà xát hàng mi

Ở đây là đâu

Chẳng phải nhà tôi

Nơi đâu cũng giống nhau

Chúa trên trời cao

Nhìn thấu đời con

Suốt bao lâu nay

Người giữ gìn con

Nhưng sao không phải lúc này?

Nhưng sao không phải lúc này?

[ĐK:]

Có ai đang

Ở đây không

Bóng đêm che mờ lối về

Dấu chân ai

Ở xa xăm

Đi xa tôi mãi

And I think I’m lost in nowhere

2. Viết thư xong rồi

Chờ đến ngày thôi

Nếu có luân hồi

Nguyện kiếp bèo trôi

Vì cuộc đời quá mỏi mệt

Vì cuộc đời vắng mất em

[ĐK:]

Có ai đang

Ở đây không

Bóng đêm che mờ lối về

Dấu chân ai

Ở xa xăm

Đi xa tôi mãi

Nếu ai đó tình cờ trông thấy tôi

Trước nắng ban chiều

Nếu ai đó tình cờ nghe thấy tôi

Xin đến bên em vì tôi không thể

Trả lời

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT QUẢNG NGÃI

Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019