Cô Bắc Kỳ Nho Nhỏ

Bài hát: Cô Bắc Kỳ Nho Nhỏ – Tuấn Ngọc

Này cô em Bắc Kỳ nho nhỏ

Này cô em tóc Demi Garxong

Chiều hôm nay xuống đường đón gió

Cô có tình cờ

Nhìn thấy anh không?

Này cô em Bắc Kỳ nho nhỏ

Vì cô em có nụ cười ngây thơ

Thành khi không quãng đường im gió

Không gió lấy gì lang thang?

Cô có thương thầm anh không?

Đời chìm muôn nhánh khổ nguy nan

Mà anh mang tội gốc chưa tan

Cửa chùa nào mà không rộng mở?

Quỷ sứ nào chẳng muốn nương thân?

Rồi khi qua giáo đường kiếm Chúa

Đội Thánh Giá xin làm chiên ngoan

Thấy có đứa đuôi dài đầu sừng

Chúa cũng xót thương người lầm than

Này cô em Bắc Kỳ nho nhỏ

Này cô em tóc Demi Garcon

Đạp xe vô lối chờ anh ngó

Quên hết giận hờn

Thù ghét đám đông

Này cô em Bắc Kỳ nho nhỏ

Này cô em mắt trời bao dung

Nhìn anh đi hãy nhìn cho rõ

Trước khi nhìn đám đông

Trước khi vào đám đông..

Trả lời

0981.019.019