Cô Lái Đò

Bài hát: Cô Lái Đò – Đức Long

Xuân đã đem mong nhớ trở về lòng cô lái ở bến sông kia

Cô hồi tưởng lại ba xuân trước trên bến cùng ai đã lặng thề

Nhưng rồi người khách tình quân ấy đi biệt không về

Với với bên sông đã mấy lần xuân trôi trôi mãi

Mấy lần cô lái mòn mỏi chờ.

ĐK:

Xuân này đến nữa đã ba xuân

Đốm lửa tình duyên tắt nguội dần

Chẳng lẽ ôm lòng chờ đợi mãi

Cô đành bội ước với tình quân.

Bỏ thuyền bỏ bến bỏ dòng sông

Cô lái đò kia đi lấy chồng

Vắng bóng cô em từ dạo ấy

Để buồn cho những khách sang sông.

Trả lời

0981.019.019