Có Một Ngày Như Thế

một ngày, có một ngày như thế a đi? a đi đâu về đâu. về cõi chiêm bao lià những cơn đau, buồn biết bao la về mang theo lạnh giá con tim nương dâu, (a đi đâu về đâu?)2

có nhớ trong e từng ngày yêu dấu. có biết trong e tình mãi bền lâu. trong em mặt trời khô héo, trong e ngày ấy vực sâu.

1 ngày , co một ngày như thế a đi, a đi đâu về đâu. ngọn gió hư hao thổi suốt đêm thâu . đời sẽ lênh đênh nơi nao, còn mãi hoang vu bạc đầu.

một ngày có ngày như thế a đi. a đi đâu về đâu vê cõi chiêm bao lài những cơn đau…bạc đầu

bạc đầu đi

có một ngày bạc đầu tôi đi… tôi đi

bạc đầu tôi đi

có … tôi đi

Trả lời

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT QUẢNG NGÃI

Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019