Có Những Ngày[:: CNN Có Nhũng Ngày ::]

Có những ngày ta cuồng quay với những lắng lo

Có những ngày ta buồn vu vơ chẳng cần lý do

Có những ngày nắng sớm cũng chẳng vừa ý ta

Và có những người là người ngay hay là xấu xa

Em là gió em tự do như cánh chim trời

Em là lá em là hoa hướng đến mặt trời

Thế giới kia vốn điên cuồng

Đừng cố thích nghi với điên cuồng

Mặc kệ đii

Dù thế giới nói anh điên cuồng

Khi cố yêu em đến điên cuồng

Mặc kệ thế giới

Có những ngày ta thật vui vì trời đã sáng lên

Có những ngày ta miệt mài cùng tình yêu sáng đêm

Có những ngày ta thật cô đơn khi chiều gió lên

Có những người đã từ lâu sao thật khó quên

Em là gió em tự do như cánh chim trời

Em là lá em là hoa hướng đến mặt trời

Thế giới kia vốn điên cuồng

Đừng cố thích nghi với điên cuồng

Mặc kệ đii

Dù thế giới nói anh điên cuồng

Khi cố yêu em đến điên cuồng

Mặc kệ thế giới

Trả lời

0981.019.019