Còn Ai Với Ai (Live)

Không có em còn tôi với ai

Không có em lạnh giá đường vui

Không có em ngồi đứng nơi này

Không có em còn ai với ai.

Em đã đi chìm khuất đã theo

Em đã như ngọn gió quạnh hiu

Không có em đường cũ tiêu điều

Em đã xa lìa trong đau.

Em đi biền biệt muôn trùng quá.

Từng cơn gió và từng cơn gió.

Em đi gió lạnh bến xa bờ.

Từng nỗi nhớ trùng trùng nỗi nhớ à ơi à.

Không có em đường xa quá xa

Em đã thôi cười giữa chiều mưa

Em đã đi đời có đâu ngờ

Mang trái tim mùa xuân héo khô.

Không có em buồn vui với ai

Không có em lụa gấm nhạt phai

Ai đã chia người mãi xa người

Ai giết đi tình đang lứa đôi.

Trả lời

0981.019.019