Còn Có Bao Ngày (Live)

Đêm ta nằm bóng tối che ngang

Đêm ta nằm nghe tiếng trăm năm

Gọi thì thầm, gọi thì thầm, gọi thì thầm

Đêm nghe trời như hú như than

Ta nghe đời như có như không

Còn lại mình đời bồng bềnh đời buồn tênh.

Còn đây có bao ngày còn ta cứ vui chơi

Rồi mai sẽ ra đi dù nhớ thương con người

Còn đây những đêm này còn em hãy yêu tôi

Đời đốt nến chia phôi dù nhớ thương cũng hoài.

Trong cuộc bể dâu ôi trăm ngày phố xá cũng trôi theo

Trong hội trần gian bao nhiêu ngày yêu dấu cũng không còn.

Từng dòng nước mắt sẽ nhớ thương cho đời

Từng dòng nước mắt sẽ tiếc cho ngày vui

Người người yêu nhau đã mất nhau trong đời

Một ngày tăm tối khép nghìn sớm mai.

Trả lời

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT QUẢNG NGÃI

Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019