Con Đường Cái Quan

HOP CA CON DUONG CAI QUAN

TU MIEN BAC

ANH ĐI TRÊN ĐƯỜNG CÁI QUAN

Cô Cắt Cỏ:

Hỡi anh đi đường cái quan

Dừng chân đứng lại

Dừng chân đứng lại

Cho em đây than đôi lời

Đi đâu vội mấy anh ơi…

TÔI ĐI TỪ ẢI NAM QUAN

Lữ Khách:

Tôi đi từ ải Nam Quan sau vài ngàn năm lẻ

Chia đôi một họ trăm con đã lên đường

Năm mươi người ngược núi rừng

Đã dựng vòng biên ải

Năm mươi người trẩy theo sông tới khơi chừng

Tôi theo người vượt quan san

Ơi người ơi Ơi người ơi

Vẽ lối mòn gìn giữ quê hương ngăn dường giặc Hán

Tôi chưa về Ải Chi Lăng

Ơi người ơi Ơi người ơi

Dưới chiến bào người thấy băn khoăn thương ai đầu nguồn…

Trả lời

0981.019.019