Con Mắt Còn Lại

Còn hai con mắt, khóc người một con

Còn hai con mắt, một con khóc người

Con mắt còn lại nhìn cuộc đời tôi

Nhìn tôi lên cao, nhìn tôi xuống thấp

Con mắt còn lại nhìn cuộc tình phai

Tình trong hai tay, một hôm biến mất

Con mắt còn lại…là con mắt ai?

Con mắt còn lại nhìn tôi thở dài

Còn hai con mắt, khóc người một con

Còn hai con mắt, một con khóc người

Con mắt còn lại nhìn một thành hai

Nhìn em yêu thương, nhìn em thú dữ

Con mắt còn lại ngờ vực tình tôi

Cuồng điên yêu thương, cuồng điên nỗi nhớ

Con mắt còn lại nhìn mây trắng bay

Con mắt còn lại nhìn tôi bùi ngùi

Còn hai con mắt, khóc người một con

Còn hai con mắt, một con khóc người

Con mắt còn lại nhìn đời là không

Nhìn em hư vô, nhìn em bóng nắng

Con mắt còn lại nhẹ nhàng từ tâm

Nhìn em ra đi, lòng em xa vắng

Con mắt còn lại là đêm tối tăm

Con mắt còn lại là đêm nồng nàn

Còn hai con mắt, khóc người một con

Còn hai con mắt, một con khóc người

Trả lời

0981.019.019