Còn Thấy Mặt Người (Live)

Mặt trời, mặt trời đã lên

Một ngày, một ngày đã qua rồi

Từng vùng, từng vùng lá xanh

Rộn ràng, rộn ràng tiếng cười nói.

Mặt trời, mặt trời đã lên

Một ngày, một ngày đã qua rồi

Từng vùng, từng vùng nắng trong

Một ngày, một ngày biết ơn đời.

Từng ngày thấy mặt trời

Thấy mọi người lòng đã thấy vui

Từng đêm tối ngồi chờ đợi, từng đêm tối ngồi chờ đợi

Chờ từng sớm mai thấy lại mặt người.

Mặt trời mặt trời đã lên

Còn nhìn, còn nhìn thấy con người

Một ngày tình cờ biết em

Là ngày lạ lùng biết trần gian.

Mặt trời, mặt trời đã lên

Còn nhìn, còn nhìn thấy con người

Cuộc đời này đã có em

Từng ngày, từng ngày nhớ ơn đời.

Trả lời

Thông tin liên hệ
Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019