Con Thuyền Không Bến

Bài hát: Con Thuyền Không Bến – Thái Thanh

Đêm nay thu sang cùng heo may

Đêm nay sương lam mờ chân mây

Thuyền ai lờ lững trôi xuôi dòng

Như nhớ thương ai trùng tơ lòng .

Trong cây hơi thu cùng heo may

Vi vu qua muôn cành mơ say

Miền xa lời gió van thông ngàn

Ai oán thương ai tàn mơ vàng .

Lướt theo chiều gió

Một con thuyền theo trăng trong

Trôi trên sông Thương

Nước chảy đôi dòng .

Biết đâu bờ bến

Thuyền ơi thuyền , trôi nơi đâu ?

Trên con sông Thương

Nào ai biết nông sâu .

Nhớ khi chiều sương

Cùng ai trắc ẩn tấm lòng

Biết bao buồn thương

Thuyền mơ buông trôi xuôi dòng

Bến mơ dù thiết tha

Thuyền ơi đừng chờ mong .

Ánh trăng mờ chiếu

Một con thuyền trong đêm thâu

Trên con sông Thương

Thuyền mơ bến nơi đâu !

… ( để hết ) …Trên sông bao la

Thuyền mơ bến nơi đâu !

Trả lời

0981.019.019