Cung Đàn Xưa

CUNG ĐÀN XƯA

Sáng tác: Văn Cao

Trình bày: Thái Thanh

Hồn cầm phong sương hình dáng xuân tàn.

Ngày dần buông trôi sầu vắng cung đàn.

Từ người ra đi chờ vắng tin người

Từ người ra đi là hết mơ rồi.

Cung thương là tiếng đàn

Cung nam là tiếng người.

Ai oán khúc ca cầm châu rơi

Tình duyên lãng đãng, nhớ thương dần pha phôi.

Cung đàn ngân buồn xa vắng trong tiếng thầm

Buồn tê tái trong tiếng ngân, buồn như lúc xuân sắp tàn.

Ôi đàn xưa còn vang nhắc chi tới người

Lòng ta tắt bao thắm tươi u hoài duyên đưa.

Chiều năm xưa gót hài khai hoa,

Mắt huyền lưu xuân, dáng hồng thơm hương.

Chiều năm nay bóng người khơi thương

Tiếng đàn gieo oan giấc mộng chàng Trương.

Giờ còn mong chi người hát theo đàn

Giờ còn mong chi hợp cánh hoa tàn.

Lời đàn năm xưa se kết đôi lòng

Lời đàn năm nay đôi lứa xa vời.

Khi hôn hoàng xuống dần

Trăng lên vàng mái lầu,

Nghe thoáng tiếng kinh cầu xa xa,

Ngàn lau thấp thoáng bóng kinh kỳ sầu bao la…

Trả lời

0981.019.019