Đã Chết Nghìn Thu Tiếng Nguyệt Cầm

Bài hát: Đã Chết Nghìn Thu Tiếng Nguyệt Cầm – Nguyễn Đức Huy

Có phải người về trong ngọn gió

Áo bay lồng lộng bên giang đầu

Bên sông có ánh trăng vàng rụng

Lãng đãng nguyệt cầm rung tiếng thu

Ta đứng bên đồi mây viễn xứ

Thấy hồn chết đuối giữa rừng hoa

Bỗng nghe có tiếng loài chim lạ

Thoáng buồn như khúc hậu đình xưa

Bao năm rồi bao năm rồi ta vắng xa

Phím ngân trùng phím lạnh lùng mấy mùa trăng

Người ở đâu người ở đâu nào hay biết

Âm thầm một mình ta giữa mù khơi

Bao năm rồi hoa tàn giữa đời hoang phế

Cơn mộng nào cũng vừa thoát cánh bay

Chén rượu trăm năm chưa một lần uống cạn

Cuộc tình nào điên đảo một cơn say

Bên giang đầu nghe trăng đã chết

Cung nguyệt cầm im tiếng đến ngàn sau

Xiêm y nào đã khuất trời nhan sắc

Ta còn đứng mãi chờ đợi tóc bạc màu.

Bao năm rồi bao năm rồi ta vắng xa

Phím ngân trùng phím lạnh lùng mấy mùa trăng

Người ở đâu người ở đâu nào hay biết

Âm thầm một mình ta giữa mù khơi

Bao năm rồi hoa tàn giữa đời hoang phế

Cơn mộng nào cũng vừa thoát cánh bay

Chén rượu trăm năm chưa một lần uống cạn

Cuộc tình nào điên đảo một cơn say

Bên giang đầu nghe trăng đã chết

Cung nguyệt cầm im tiếng đến ngàn sau

Xiêm y nào đã khuất trời nhan sắc

Ta còn đứng mãi chờ đợi tóc bạc màu.

Trả lời

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT QUẢNG NGÃI

Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019