Dạ Khúc[:: DK Da Khuc ::]

Gió gây hương nhớ

Nâng tiếng đàn xa đưa

Sầu vương vấn

Gây mơ khóc trên dây tơ

Trong sầu nhớ bóng ai thoáng về cô phòng

Nào đâu thấy tình xưa mơ mòng

Đàn ai lên cung oán (tang tình) gieo hờn

Đàn ai ngân theo gió (xế xang) gieo buồn

Bồn chồn trong đêm tối

Lần dò chơn theo lối mấp mô

Ôi cung đàn réo vang đêm trường

Giây tơ gào gío đê mê lòng

Lệ tràn vì đâu ?

Bao tình tê tái

Nương làn gío bay tìm ánh trăng sao .

Đàn ai lên cung oán (tang tình) gieo hờn

Đàn ai ngân theo gió (xế xang) gieo buồn

Bồn chồn trong đêm tối

Lần dò chơn theo lối mấp mô

Trả lời

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT QUẢNG NGÃI

Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019