Đảng Đã Cho Ta Sáng Mắt Sáng Lòng

Bài hát: Đảng Đã Cho Ta Sáng Mắt Sáng Lòng – Phạm Văn Lý

Tác giả : Phạm Tuyên

Đảng đã cho tôi sáng mắt sáng lòng

Trước như tuổi thơ tôi nào biết đường

Máu tôi đỏ và tim tôi yêu nước

Tôi chỉ biết là đêm tối mênh mông

Đảng đã cho tôi sáng mắt sáng lòng

Đảng ta ơi, cám ơn người dạy dỗ

Từ đây lòng tôi sướng vui đau khổ

Và tình yêu căm giận hóa lời ca

Đảng cho tôi màu sắc nước non nhà

Đảng của tôi ơn, người đã cho tôi sáng mắt sáng lòng

Trả lời

0981.019.019