Dang Dở

Gió bay từ muôn phía

Tới đây ngập hồn anh

Rồi tình lên chơi vơi

Thuyền anh một lá ra khơi

Về em phong kín mây trời

Đêm đêm ngồi chờ sáng, mơ ai

Mộng nữa cũng là không

Ta *** nhau mùa thu

Ta thương nhau mùa đông

Ta yêu nhau mùa xuân

Để rồi tàn theo mùa xuân

Người về lặng lẽ sao đành

Anh còn nhớ em nói rằng

Sao mùa xuân lá vẫn rơi?

Sao mùa xuân lá vẫn bay?

Em ơi, có hoa nào không tàn

Có trời nào không mây

Có tình nào không phai?

Em còn nhớ anh nói rằng

Khi nào em đến với anh

Xin đừng quên chiếc áo xanh

Em ơi, có đâu ngờ đến rằng

Có màu nào không phai

Như màu xanh ái ân

Rồi chiều nao xác pháo

Bên thềm tản mác bay

Em đi trong xác pháo

Anh đi không ngước mắt

Thôi đành em

Lúc anh ra đi lạnh giá tâm hồn

Hoa mai rơi từng cánh trên đường

Lạnh lùng mà đi tiếc nhớ thêm chi

Hoa tàn nhạc bay theo không gian

Biết nhau để mà nhớ

Nhớ nhau để sầu dâng

Tình trần ôi mong manh

Người mơ một sớm đến anh

Rồi đi đi mãi cho anh sầu

Đêm đêm ngồi chờ sáng mơ ai

Mộng nữa cũng là không

Ta *** nhau mùa thu

Ta thương nhau mùa đông

Ta yêu nhau mùa xuân

Để rồi tàn theo mùa xuân

Người về lặng lẽ sao đành

Anh còn nhớ em nói rằng

Sao mùa xuân đến không vui?

Sao mùa xuân đến không tươi?

Em ơi, có trăng nào không tà

Có diều nào không bay

Có tình nào không say?

Em còn nhớ anh nói rằng

Tâm hồn anh dễ chóng quên

Tâm tình anh dễ chóng phai

Em ơi, có đâu ngờ đến rằng

Có tình nào không phai

Như tình anh với em

Rồi chiều nào băng giá

Tâm hồn tìm đến nhau

Em mơ trong tiếng hát

Anh mơ trong nét bút đa tình sao

Trách sao hoa xưa còn có lúc tàn

Nhưng riêng anh dệt mấy cung đàn

Nhạc đời còn ghi những nét thương yêu

Hoa tàn tình tan theo không gian.

Trả lời

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT QUẢNG NGÃI

Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019