Đảng Ở Trong Tôi

Bài hát: Đảng Ở Trong Tôi – Công Thanh

Sáng tác: Kiều Đức Thăng

Đảng ở trong tôi như là người mẹ

Đảng ở trong tôi như là người cha

Đảng ở trong tôi như là anh chị

Đảng ở trong tôi giản dị rất gần

Đảng ở trong tôi Đảng ở trong tôi

Tổ quốc Việt Nam qua bao lần sóng gió

Biển đảo thân yêu Hoàng Sa, Trường Sa

Nắm vững tay chèo Đảng cầm lái vượt qua

Mang lại tự do ấm no hạnh phúc cho nhân dân

Đảng ở trong tôi Đảng ở trong tôi

Đảng ở trong tôi chỉ giản dị thế thôi

Đảng ở trong tôi, mãi mãi ở trong tôi.

Đảng ở trong tôi như là mặt trời

Đảng ở trong tôi như là vầng trăng

Đảng dạy cho tôi yêu Tổ Quốc mình

Ngọn lửa tin yêu rực hồng sáng ngời

Việt Nam muôn năm, Việt Nam muôn năm

Dòng máu triệu dân đã hòa vào đất nước

Vượt mọi gian lao Đảng vững niềm tin

Bước tiếp chặng đường mà Bác đã dựng xây

Mang lại tự do ấm no hạnh phúc cho nhân dân

Việt Nam muôn năm, Việt Nam muôn năm

Ngàn lời tin yêu tự hào được hát lên

Đảng cộng sản Việt Nam, mãi mãi ở trong tôi.

Trả lời

Thông tin liên hệ
Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019