Dấu Chân Phía Trước (Beat)

Dấu Chân Phía Trước

Tác giả: Phạm Minh Tuấn

Khi tôi còn là hạt bụi. Người đã lên tàu đi xa

,. Khi quê hương còn chìm nổi. Người đã lên tàu đi xa.

Khi tôi còn là hạt bụi. Người đã lên tàu đi xa.

Khi bến Nhà Rồng đầy nước mắt

bước chân Bác đặt chốn này

Dấu chân không nhẹ như mây

Dấu chân không êm không ấm

Dấu chân không là dấu nắng mười ngón trăn trở bầm sâu

. Dấu chân của dáng đứng lâu nặng hai vai là Tổ quốc

. Chắc Người rưng rưng nước mắt trái tim căm giận bừng bừng.

Khi tôi còn là hạt bụi. Người đã lên tàu đi xa.

Khi quê hương còn chìm nổi. Người đã lên tàu đi xa.

Để tôi được là Việt Nam. Để tôi mặt trời gần lại.

Để nghe tim mình thay đổi. Để người người sống tự do

. Nhẹ nhàng đôi chân mà bước.

Bác đã là người đi trước khai rừng băng sông mở lối.

Cho tôi có cả cuộc đời cho tôi có cả cuộc đời.

Trả lời

0981.019.019