Đâu Có Tình Thương

Bài hát: Đâu Có Tình Yêu Thương – Hoàng Oanh

Sáng tác: Linh mục Vinh Hạnh

[Nói:]

Thiên Chúa là Tình Yêu, nơi nào có tình yêu thương là ở đó có Thiên Chúa ngự trị

[ÐK:]

Ðâu có tình yêu thương, ở đấy có Ðức Chúa Trời

Ðâu có lòng từ bi, là đấy có ân sủng Người

Ðâu có tình bác ái, thì Chúa chúc lành không ngơi

Ðâu ý hợp tâm đầu, ở đấy chứa chan nguồn vui

1)

Nài xin tha thiết Thượng Ðế muôn tình lân ái

Xin hãy đổ đầy linh hồn tình yêu thiết tha

Yêu Chúa hết lòng, hết sức hết cả trí khôn

Cùng yêu anh em, như Chúa mến yêu chúng con

2)

Nguyện xin Thiên Chúa đoàn kết muôn người một ý

Xin hãy duy trì trí lòng hòa hợp mến yêu

Diệt tan căm thù, chia rẽ oán hờn ghét ghen

Gìn giữ Ðức Ái, yêu Chúa mến thương anh em

Trả lời

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT QUẢNG NGÃI

Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019