Dạy Bé Đèn Báo Giao Thông[:: DBDBGT Day Be Den Bao Giao Thong ::]

Xanh vàng đỏ là xanh vàng đỏ

Bé tô màu đèn báo giao thông

Gặp đèn xanh xe lướt qua nhanh

Qua đèn vàng xe đi chầm chậm

Đèn đỏ rồi xe dần lại thôi

Đèn đỏ rồi… xe dừng …lại … thôi.

Trả lời

0981.019.019