Dậy Mà Đi (Giọng Hát Việt Nhí)[:: DMD(HVN Day Ma Di (Giong Hat Viet Nhi) ::]

Bài hát: Dậy Mà Đi (Giọng Hát Việt Nhí) – Cao Hà Đức Anh

Dậy mà đi. Dậy mà đi.

Ai chiến thắng không hề chiến bại?

Ai nên khôn không khốn một lần?

Dậy mà đi. Dậy mà đi.

Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi!

Đừng tiếc nữa can chi khóc mãi.

Dậy mà đi núi sông đang chờ.

Dậy mà đi. Dậy mà đi.

Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi!

Bao nhiêu năm qua dân ta sống không nhà.

Bao nhiêu năm qua dân ta chết xa nhà.

Dậy mà đi. Dậy mà đi.

Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi!

Trả lời

0981.019.019