Deja Vu

Từ lúc nhìn thấy em anh ngỡ như biết em rất lâu rồi

Từ lúc ấy nhìn thấy em anh ngỡ như thấy em trước đây rồi

Dejavu

Hình như mình đã từng đắm say nhau

Dejavu

Anh là ai mà cứ làm em ngất ngây

Em không hề biết điều gì về anh anh anh

Vậy mà sao cứ ôm hoài bóng hình một chàng trai ai ai

Em tin rằng không điều gì làm em đắm say

Like you uh oh oh oh

Dejavu dejavu uh oh oh oh

Dejavu dejavu

Giờ anh không biết rằng em là ai

I don’t care

I don’t say goodbye

Umbala xóa đi bao mật ngọt trên môi

Cả thế giới như quay cuồng em là ai

Anh say em rồi em có biết

Dejavu

Hình như mình đã từng đắm say nhau

Dejavu

Anh là ai mà cứ làm em ngất ngây

Em không hề biết điều gì về anh anh anh

Vậy mà sao cứ ôm hoài bóng hình một chàng trai ai ai

Em tin rằng không điều gì làm em đắm say

Like you uh oh oh oh

Dejavu dejavu uh oh oh oh

Dejavu dejavu

À thì ra em với anh bây giờ quên đi hết

À thì ra anh vẫn yêu em nhiều

Vẫn không thể xóa đi tình yêu ấy

Em không hề biết điều gì về anh anh anh

Vậy mà sao cứ ôm hoài bóng hình một chàng trai ai ai

Em tin rằng không điều gì làm em đắm say

Like you

Em không hề biết điều gì về anh anh anh

Vậy mà sao cứ ôm hoài bóng hình một chàng trai ai ai

Em tin rằng không điều gì làm em ngất ngây

Like you uh oh oh oh

Dejavu dejavu uh oh oh oh

Dejavu dejavu

Trả lời

0981.019.019