Đêm Cuối Cùng

Đêm Cuối Cùng

Tác giả: Phạm Đình Chương

Đêm nay đêm cuối cùng gần nhaụ

Lệ buồn rưng rưng, lời hát thương đaụ

Nhịp bước bâng khuâng ngoài phố lạnh.

Giọt sầu rơi rớt hồn phiêu linh.

Nắm tay không rời

Cố hé run run môi cườị

Lúc chia tay bên trơì tiếc thương.

Em ơi đêm cuối cùng gần nhaụ

Hẹn rằng một ngày mai nối mộng ban đầụ

Em ơi đừng khóc sầu chia lỵ

Vì lệ tuôn rơi làm héo xuân thì.

Dù đêm sâu như hồn chúng mình

Dù quan san cách trở mong manh.

Hãy tin một niềm

Nỗi nhớ nhung xưa ven tuyền.

Sẽ cho ngày về thắm duyên.

Em ơi đêm cuối cùng gần nhaụ

Sợ rằng một ngày mai giấc mộng không thành.

Trả lời

0981.019.019