Đền Nhau

Loài hoa không tên như mắt người thương

Tình yêu không tên như nắng khôn lường

Bài hát đang vui em ơi giữ lòng sáng đẹp

Đẹp như trăng mới lên xanh đường yêu

Đường yêu chông chênh em bước cho đều

Rồi sẽ qua hết chuyện buồn thương tâm, qua hết!

Sẽ hôn thật lâu thật lâu

Cháy tan hoài nghi và đau

Sẽ ôm thật êm thật êm tấm thân ngọc

Rồi an giấc cuối cơn mơ

Cuối cơn mơ là em

Cuối tôi luôn là em

Rồi hôn nhé

Tình im vắng

Cuối đau thương đền nhau đôi chút sáng xanh của trăng

Chợt nghe bên hiên ai nhắc thuở xưa

Chuyện không yên vui thôi nhớ đâu thừa

Ngoài phố trăng lên, em ơi gió về rất lạnh

Lạnh nên chim mới theo nhau hồi hương

Lạnh nên bông hoa co rút bên đường

Thì tiếc chi nữa một lòng yêu thương sau cuối?

Trả lời

0981.019.019