Đến Với Cao Nguyên[:: DVCN Den Voi Cao Nguyen ::]

Vì một bình minh,

Rừng thu sương tan.

Vì một trường ca,

Trường ca Đam San.

Vì một tình yêu,

Tình yêu miên man.

Mênh mang mênh mang đồng cỏ,

Tôi đến đây với cao nguyên cao nguyên ơi

Tôi đến đây với cao nguyên cao nguyên ơi …

Vì một dòng sối,

Dòng suối Ka Kong,

Vì một màu đất,

Màu đất ba zan.

Vì một hùng ca,

Hùng ca Man răng lơn.

Tôi đến đây với cao nguyên cao nguyên ơi

Tôi đến đây với cao nguyên cao nguyên ơi …

Vì một nhịp chiêng,

Nhịp chiêng buôn Ka xiêng.

Vì một chiều xanh,

Lộng gió ban mê,

Là một tình yêu mà tôi đam mê.

Tôi đến đây với cao nguyên cao nguyên ơi

Tôi đến đây với cao nguyên cao nguyên ơi

Trả lời

Thông tin liên hệ
Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019