Đi Mãi Trên Con Đường

Bài hát: Đi Mãi Trên Con Đường – Trịnh Vĩnh Trinh

Đi đi trên đường

Đi đi và đi mãi

Đi đi và không tới

Xa xăm chiều réo ai

Đi không còn biên giới

Chút tình kia đã phai

Đi đi trên đường

Đi đi và đi mãi

Đi đi và che dấu

Bao nhiêu là vết thương

Đi linh hồn khô ráo

Không tình không vấn vương.

Trả lời

0981.019.019