Điều Tàn Nhẫn Sâu Lắng

Phận ai nên duyên trốn

Nhạt nhòa hương sắc

Đèn dầu hắc hiu trước thềm

Nghiên nghiên soi mình

Bỗng hóa vô hình

Trương lang người chờ ta chút tình

Đã có một người nói thương đến thế

Rồi cũng chẳng thể giữ câu thề

Thoáng chút hương phai

Khẽ nhắc tương lai

Rồi điều tàn nhẫn nhất cũng đến

Người tan trong tay lời ngọt ngào đâu ai hay

Lòng cũng đã thắt trái tim hao gầy

Thương người nhiều rồi

Biết ai sẽ thương em đây

Bốn mùa hoa rơi

Trong sương khuya lạnh vắng

Khi nào mình xa

Trăng cứ sáng rồi nhòa

Hòa trong ký ức

Bỗng nhiên khóc òa

Trót dạ lỡ thương người

Thì tại em thôi

Để anh tàn nhẫn

Bằng cách thinh lặng

Phận ai nên duyên trốn

Nhạt nhòa hương sắc

Đèn dầu hắc hiu trước thềm

Nghiên nghiên soi mình

Bỗng hóa vô hình

Trương lang người chờ ta chút tình

Đã có một người nói thương đến thế

Rồi cũng chẳng thể giữ câu thề

Thoáng chút hương phai

Khẽ nhắc tương lai

Rồi điều tàn nhẫn nhất cũng đến

Người tan trong tay lời ngọt ngào đâu ai hay

Lòng cũng đã thắt trái tim hao gầy

Thương người nhiều rồi

Biết ai sẽ thương em đây

Bốn mùa hoa rơi

Trong sương khuya lạnh vắng

Khi nào mình xa

Trăng cứ sáng rồi nhoa

Hòa trong ký ức

Bỗng nhiên khóc òa

Trót dạ lỡ thương người

Thì tại em thôi

Để anh tàn nhẫn

Bằng cách thinh lặng

Cứ yêu vậy thôi như lần cuối cùng

Cạn cả một dòng sông vẫn nát

Đêm đầu lặng mình

Chờ đến lúc tương phùng

Chỉ là điều tàn nhẫn gió cuốn

Lệ tan trong tay lời ngọt ngào đâu ai hay

Lòng cũng đã thắt trái tim hao gầy

Thương người nhiều rồi

Biết ai sẽ thương em đây

Bốn mùa hoa rơi

Trong sương khuya lạnh vắng

Khi nào mình xa

Trăng cứ sáng rồi nhoa

Hòa trong ký ức

Bỗng nhiên khóc òa

Trót dạ lỡ thương người

Thì tại em thôi

Để anh tàn nhẫn

Bằng cách thinh lặng

Trót dạ lỡ thương người

Thì tại em thôi

Để anh tàn nhẫn

Bằng cách thinh lặng

Trả lời

0981.019.019