Đoạn Buồn Đêm Mưa[:: DBDM Doan Buon Dem Mua ::]

Đêm nay trên phố mưa tơi bời

Lòng nghe bao nhớ nhung đầy vơi

Làm sao cho anh vui

Còn ai cho anh vui

Bằng môi trên đôi môi

Ôi tuyệt vời

Đêm nay anh biết em thương nhiều

Buồn tênh trên gác khuya quạnh hiu

Nhìn mưa rơi mưa rơi

Thầm mơ ta chung đôi

Lệ rơi trên mi môi bao giờ nguôi

Biết biết còn ai vui đêm nay

Biết còn ai vui đêm này

Mưa

Mưa vẫn lạnh lùng mưa bay

Chia cách bọn mình đêm nay

Mưa rơi

Mưa vẫn rơi êm đềm

Bài ca anh gom góp một đêm

Để cho em yêu anh

Để cho anh yêu em

Tình yêu ta trao nhau bao giờ quên

Đêm nay anh biết em thương nhiều

Buồn tênh trên gác khuya quạnh hiu

Nhìn mưa rơi mưa rơi

Thầm mơ ta chung đôi

Lệ rơi trên mi môi bao giờ nguôi

Biết biết còn ai vui đêm nay

Biết còn ai vui đêm này

Mưa

Mưa vẫn lạnh lùng mưa bay

Chia cách bọn mình đêm nay

Mưa rơi

Mưa vẫn rơi êm đềm

Bài ca anh gom góp một đêm

Để cho em yêu anh

Để cho anh yêu em

Tình yêu ta trao nhau bao giờ quên

Để cho em yêu anh

Để cho anh yêu em

Tình yêu ta trao nhau bao giờ quên

Để cho em yêu anh

Để cho anh yêu em

Tình yêu ta trao nhau bao giờ quên

Để cho em yêu anh

Để cho anh yêu em

Tình yêu ta trao nhau bao giờ quên

Trả lời

Thông tin liên hệ
Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019