Đôi Bờ Phiêu Lãng

Đôi bờ phiêu lãng.

Nhạc và lời: Nguyễn Hữu Nghĩa

Anh mai về bên ấy, nơi cố hương khuất xa

Em vẫn còn nơi ấy, gói tâm hồn nhớ ta

Anh mai về bên ấy, môi nồng hương vấn vương

Em vẫn còn nơi ấy, cà phê còn thơm hương?

Anh mai về bên ấy, nơi chúng ta cách xa

Em vẫn còn nơi ấy, tiếng phone buồn vắng ta

Anh mai về bên ấy, thương người mong ngóng ta

Em vẫn còn nơi ấy, thương nhớ người phương xa!

Hai tâm hồn phiêu lãng nhìn nhau qua nỗi đau

Hai tâm hồn phiêu lãng đợi giấc mộng đêm thâu

Hai tâm hồn phiêu lãng đời chia hai niềm đau

Hai tâm hồn phiêu lãng gặp nhau nơi cuối đường

Hai tâm hồn phiêu lãng cùng chia nhau nhớ thương

Hai tâm hồn phiêu lãng hẹn ước lời đã trao

Hai tâm hồn phiêu lãng tặng nhau một đời sau

Hai tâm hồn phiêu lãng dành nhau cho kiếp sau

Mai hai người hai lối, chia nỗi đau cách xa

Em có buồn những tối, quán thưa người vắng ta

Mưa những ngày giăng lối, em về có nhớ ta

Nơi cuối trời phiêu lãng, mình ta ngồi riêng ta

Mai không còn chung lối, ta vẫn chung ước mơ

Nơi giáo đường đêm ấy, Chúa thương nhìn chúng ta

Xin ơn lành ban xuống, cho đời ta có ta

Xin tháng ngày tiếp nối, ta sống đời trong ta.

Trả lời

0981.019.019