Đôi Chân Trần[:: DCT Doi Chan Tran ::]

Tôi muốn quên đi,

Tháng với ngày.

Cha đi lượm quả ngọt rừng

Cho con đỡ đói qua đêm

Tôi muốn quên đi đôi chân trần

Cha đi lượm từng hạt thóc

Cho con một bữa cơm chiều

Ôi ngày tháng, đôi vai gầy

Run run tựa vào hàng cây

Ôi thời gian, hãy quên đi

Đôi chân cồng kềnh cha đi giữa rừng hoang vu

Lưng cha thì đội nắng gầy

Ôi tóc bạc tựa trăng soi

Cả cuộc đời và cả cuộc đời

Đôi chân trần

Trả lời

Thông tin liên hệ
Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019