Đổi Thay

Bài hát: Đổi Thay – Trần Đức

Em đến thăm anh chiều qua nhưng trên tay không còn cánh hoa nào

Cành hồng ngày đó giờ đã khô héo rồi

Em đến thăm anh chiều qua như bài ca em đã quên lời

Và chẳng còn được nghe lời âu yếm hôm nào

Giờ thì em đã đổi thay nhiều rồi

Giờ thì cơn gió đông cũng về

Chẳng lẽ nào tình em lại theo muôn chiều gió

Giờ thì ánh mắt chẳng còn ân cần

Giờ tiếng nói cũng ơ thờ

Vậy thì đến làm chi thôi em cứ ra đi

Thôi em đừng lại làm chi thôi em cứ ra đi

Để ngày dài im vắng tiếng chim hót một mình

Cành hồng ngày đó anh vẫn nép trong tim

Và bài ca đó nay anh hát một mình

Thôi tình mình đẹp đến đây

Đừng làm tan cánh hoa và đừng đến khi em đã đổi thay

Em đến thăm anh chiều qua nhưng trên tay không còn cánh hoa nào

Cành hồng ngày đó giờ đã khô héo rồi

Em đến thăm anh chiều qua như bài ca em đã quên lời

Và chẳng còn được nghe lời âu yếm hôm nào

Giờ thì em đã đổi thay nhiều rồi

Giờ thì cơn gió đông cũng về

Chẳng lẽ nào tình em lại theo muôn chiều gió

Giờ thì ánh mắt chẳng còn ân cần

Giờ thì tiếng nói cũng ơ thờ

Vậy thì đến làm chi thôi em cứ ra đi

Thôi em đừng lại làm chi thôi em cứ ra đi

Để ngày dài im vắng tiếng chim hót một mình

Cành hồng ngày đó anh vẫn nép trong tim

Và bài ca đó nay anh hát một mình

Thôi tình mình đẹp đến đây

Đừng làm tan cánh hoa và đừng đến khi em đã đổi thay

Thôi tình mình đẹp đến đây

Đừng làm tan cánh hoa và đừng đến khi em, khi em đã đã đổi thay

Trả lời

0981.019.019