Đồng Đăng Có Phố Kỳ Lừa

3-ĐỒNG ĐĂNG CÓ PHỐ KỲ LỪA

Tô Thị:

Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa

Có nàng Tô Thị (ý y a) đứng (a) chờ… đợi (ỳ) ai

Và khuyên người chẳng tái hồi

Cho ngàn năm được (ý y a) sống đời… vọng (a à) phu…

4. NGƯỜI VỀ MIỀN XUÔI

Dân thượng du:

Người về miền suôi đem theo tình người miền núi

Nhà sàn lả lơi đứng bên đường hoang vắng soi

Đưa chân anh qua đồi

Cơm lam đem theo người

Lên cao anh ôm trời

Để dòng suối lẻ loi…

Lữ Khách:

Đường về ruộng dưới ngát hương củi rừng gạo núi

Vượt tầm đèo khơi thấy con đường lúa tươi cười

Đường về miền suôi biết bao đò bao quán mới

Đường dài mà vui hỡi người bạn đường nặng vai

Rồi một ngày mai có qua nhịp cầu tả tơi

Nhìn bọt bèo trôi nhớ chăng mầu tóc xanh ngời…

Hát chung:

Đường ngược đường xuôi

Nhớ nhau vì chuyện đầu môi

Tạm biệt một nơi

Thấy nhau ở cuối chân trời…

Trả lời

0981.019.019