Đông Tay Thì Vỗ Nên Kêu

Bài hát: Đông Tay Thì Vỗ Nên Kêu – Tốp Ca Nam Nữ

Đông tay thì vỗ nên kêu

vỗ cho đều và cho nhịp nhàng

Chung vai cùng gánh giang san

gánh vững vàng,dựng xây đàng hoàng.

Phải được thấy đồng lúa xanh hơn

phải được thấy nhà máy vui hơn

Hãy lắng nghe, núi sông đang rộn tiếng ca

Hãy hát lên, nói lên ước nguyện chúng ta

Trả lời

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT QUẢNG NGÃI

Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019