Đừng Bỏ Em Một Mình

Bài Hát: Đừng Bỏ Em Một Mình – Mai Khôi

Đừng bỏ em một mình

đừng bỏ em một mình

trời lạnh quá trời lạnh quá

sao đành bỏ em một mình.

Đừng bỏ em một mình

đừng bỏ em một mình

chiều lộng gió chiều lộng gió

sao anh đành bỏ em.

Lời nào đó lời nào đó

tiếng ân tình hay tiếng cầu kinh

nhạc nào đó nhạc nào đó

nhạc gọi người hay nhạc gọi hồn.

Đừng lặng thinh đừng lặng thinh

với tiếng chày tiếng búa nện đinh

đừng tỏa hương đừng tỏa hương

khói hương vàng che khuất người thương.

Đừng bỏ em một mình

đừng bỏ em một mình

đường về nghĩa trang mông mênh

đừng bỏ em.

Đừng bỏ em một mình

đừng bỏ em một mình

đường về nghĩa trang lênh dênh

đừng bỏ em.

Đừng bỏ em một mình

đừng bỏ em một mình

cùng một lũ cùng một lũ côn trùng

rỉa rúc thân hình.

Đừng bỏ em một mình

đừng bỏ em một mình

một mồ trinh chênh vênh

chờ cỏ xanh.

Đừng bỏ em một mình

đừng bỏ em một mình

vài ngàn đời sau nữa

vài ngàn đời sau nữa

vài ngàn đời sau nữa

ai mái tóc còn xanh.

Trả lời

Thông tin liên hệ
Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019