Đừng Buông Tay Anh[:: DBTA Dung Buong Tay Anh ::]

Có những ngày có những giây

Chìm đắm trong cơn đau này

Thấy nhói lòng vẫn cứ mong

Dù rằng anh không thể quên

Nỗi nhớ em đêm dài hơn

Phải chăng anh hi vọng ngày sẽ chóng qua

Anh không thêm buồn

Có những lúc thoáng qua

Con tim em đang khóc

Mà tại sao anh không hiểu ra

Vì điều đó nên ta mất nhau

Có phải anh đã khiến trái tim

Của người anh yêu thương rất buồn

Cố tìm em để nói cho em lắng nghe lòng anh

Nhưng một khi nước mắt đã rơi

Theo niềm tin như đang chẳng còn

Và anh cố níu lấy phút giây bên em lần cuối

Có những lúc thoáng qua

Con tim em đang khóc

Mà tại sao anh không hiểu ra

Vì điều đó nên ta mất nhau

Có phải anh đã khiến trái tim

Của người anh yêu thương rất buồn

Cố tìm em để nói cho em lắng nghe lòng anh

Nhưng một khi nước mắt đã rơi

Theo niềm tin như đang chẳng còn

Và anh cố níu lấy phút giây bên em lần cuối

Có phải em đã khiến trái tim

Của người em yêu thương rất buồn

Cố tìm anh để nói cho anh

Một lần thôi người yêu hỡi

Nhưng một khi nước mắt đã rơi

Theo niềm tin như đang chẳng còn

Và anh cố níu lấy phút giây bên em lần cuối

Trả lời

0981.019.019