Đừng Gọi Tên Em Nữa[:: DGTEN Dung Goi Ten Em Nua ::]

Đừng gọi tên em nữa.

Đừng gọi tên em nữa.

Kệ em khóc lẻ loi.

Chiều ơi muộn lắm rồi.

Đừng gọi tên em nữa.

Lòng người như giông tố.

Bóng đêm vẫn buông dài.

Hắt hiu mưa bên ngoài.

Xóa đi bao u hoài.

Đừng gọi nữa tình ơi.

Chiều xuống đêm buông dài.

Lộng lẫy em chờ ai.

Người đã đi xa rồi.

Đời có chăng niềm vui!

Đừng gọi mãi tên em.

Đừng gọi mãi yêu đương.

Đừng tìm nữa môi hôn.

Đừng tìm đến bên nhau.

Cho thêm mãi thương đau.

Cho tan nát tim nhau.

Đừng gọi tên em nữa.

Bóng đêm vẫn buông dài.

Hắt hiu mưa bên ngoài.

Xóa đi bao u hoài.

Đừng gợi nữa tình ơi.

Trả lời

0981.019.019