Đừng Gọi Tên Nhau Nữa (Remix)[:: DGTNN( Dung Goi Ten Nhau Nua (Remix) ::]

Ngày hôm ấy ta ngừng gọi tên nhau

Mọi thứ như rơi vào khoảng không vô cùng

Người anh thương cùng ai bước đi chẳng quay đầu

Không giống như người đã yêu từ lâu

Tình yêu đôi khi tàn nhẫn như vậy gần kề nhau

Nhưng vẫn chưa thể bằng người ấy

Vậy thôi em ơi cứ xem như hợp tan do trời

Vì em cũng đi trước hay sau mà thôi

Rời xa anh là cách em chọn

Cùng tình yêu mới qua những lối mòn

Đứng quay lưng lại bước đi xa dần

Chẳng chút phân vân đời nào ai muốn yêu mãi một người

Phải dần thay đổi mới có nụ cười

Người đầu tiên chưa chắc sẽ là người sau cuối

Gọi được tên nhau phải mất một thời

Giờ rời xa mãi hoang phí một đời

Nếu xa một người chẳng thương nhớ mình

Thì có nên đau? Đường tình yêu không nên có ba người

Dừng lại đây thôi anh sẽ xa rời

Mình cùng dưới khung trời

Nhưng cách xa hai nửa thế giới

Tình yêu đôi khi tàn nhẫn như vậy

Gần kề nhau nhưng vẫn chưa thể bằng người ấy

Vậy thôi em ơi cứ xem như hợp tan do trời

Vì em cũng đi trước hay sau mà thôi

Rời xa anh là cách em chọn

Cùng tình yêu mới qua những lối mòn

Đứng quay lưng lại bước đi xa dần

Chẳng chút phân vân đời nào ai muốn yêu mãi một người

Phải dần thay đổi mới có nụ cười

Người đầu tiên chưa chắc sẽ là người sau cuối

Gọi được tên nhau phải mất một thời

Giờ rời xa mãi hoang phí một đời

Nếu xa một người chẳng thương nhớ mình

Thì có nên đau? Đường tình yêu không nên có ba người

Dừng lại đây thôi anh sẽ xa rời

Mình cùng dưới khung trời

Nhưng cách xa hai nửa thế giới

Gọi được tên nhau phải mất một thời

Giờ rời xa mãi hoang phí một đời

Nếu xa một người chẳng thương nhớ mình

Thì có nên đau? Đường tình yêu không nên có ba người

Dừng lại đây thôi anh sẽ xa rời

Mình cùng dưới khung trời

Nhưng cách xa hai nửa thế giới

Mình cùng dưới khung trời

Nhưng cách xa hai nửa thế giới

Trả lời

0981.019.019