Đúng Người Đúng Thời Điểm (Ekid Future Bass Mix)[:: DNDTD(FBM Dung Nguoi Dung Thoi Diem (Ekid Future Bass Mix) ::]

Hôm nay, em nói em cần đôi tay

Ôm lấy em và dắt em đến những chốn yêu xa ngàn mây

Hôm nay, tạm ngưng hết những âu lo thường ngày

Chỉ cần em ngồi sau cùng anh ta đi đến đâu cũng được

Nếu như một ngày anh không giống như em từng trông mong

Chẳng ôm được thế giới liệu em có yêu không

Vì anh ôm được mỗi trái tim thật nhỏ bé của người anh yêu

Có em thật ấm áp như một bài hát anh phiêu

Mình giữ nhau thật chặt nhé nếu đi ta cùng đi

Mọi bão giông đều qua khi con tim cùng theo lý trí

Giờ gió đông lạnh giá lắm cứ yên tâm còn anh và nắng mà

Cùng sưởi ấm để em cảm thấy yêu thương nhiều hơn

Việc của em là yêu anh, có mưa giông thì để anh lo

Chẳng hứa xua được mây đen

Nhưng bình yên khi bên anh

Tìm thấy em người anh yêu

Lúc yêu thương tựa như nắng cuối chiều

Từ nay em sẽ làm cuộc sống tốt hơn bao điều

Hôm nay, em nói em cần đôi tay

Ôm lấy em và dắt em đến những chốn yêu xa ngàn mây

Hôm nay, tạm ngưng hết những âu lo thường ngày

Chỉ cần em ngồi sau cùng anh ta đi đến đâu cũng được

Nếu như một ngày anh không giống như em từng trông mong

Chẳng ôm được thế giới liệu em có yêu không

Vì anh ôm được mỗi trái tim thật nhỏ bé của người anh yêu

Có em thật ấm áp như một bài hát anh phiêu

Mình giữ nhau thật chặt nhé nếu đi ta cùng đi

Mọi bão giông đều qua khi con tim cùng theo lý trí

Giờ gió đông lạnh giá lắm cứ yên tâm còn anh và nắng mà

Cùng sưởi ấm để em cảm thấy yêu thương nhiều hơn

Việc của em là yêu anh, có mưa giông thì để anh lo

Chẳng hứa xua được mây đen

Nhưng bình yên khi bên anh

Tìm thấy em người anh yêu

Lúc yêu thương tựa như nắng cuối chiều

Từ nay em sẽ làm cuộc sống tốt hơn bao điều

Mình giữ nhau thật chặt nhé nếu đi ta cùng đi

Mọi bão giông đều qua khi con tim cùng theo lý trí

Giờ gió đông lạnh giá lắm cứ yên tâm còn anh và nắng mà

Cùng sưởi ấm để em cảm thấy yêu thương nhiều hơn

Việc của em là yêu anh, có mưa giông thì để anh lo

Chẳng hứa xua được mây đen

Nhưng bình yên khi bên anh

Tìm thấy em người anh yêu

Lúc yêu thương tựa như nắng cuối chiều

Từ nay em sẽ làm cuộc sống tốt hơn bao điều

Trả lời

0981.019.019