Đừng Tin Trai Đẹp Cover

Cứ vô tư luôn dối lòng

Khi em hỏi anh yêu em nhiều không

Cầm tay em anh khẽ nói

Trọn đời anh yêu em không hề dối gian

Đến khi em say giấc nồng

Anh lại vui bên bao nhiêu lời bướm ong

Là đẹp trai luôn như thế

Lời yêu dấu đâu chỉ sớt chia một người

Khiến cho em ngày đêm cứ mơ mộng

Cứ tin vào một tình yêu thủy chung

Để giấc mơ trôi dần xa mãi

Tình yêu kia rồi cũng sẽ nhạt phai

Chớ nên tin lời nói của trai đẹp

Hứa thật nhiều làm được có bao nhiêu

Sáng mới yêu nhưng chiều đã chán

Này em hỡi không nên quá tin trai đẹp

Cứ vô tư luôn dối lòng

Khi em hỏi anh yêu em nhiều không

Cầm tay em anh khẽ nói

Trọn đời anh yêu em không hề dối gian

Đến khi em say giấc nồng

Anh lại vui bên bao nhiêu lời bướm ong

Là đẹp trai luôn như thế

Lời yêu dấu đâu chỉ sớt chia một người

Khiến cho em ngày đêm cứ mơ mộng

Cứ tin vào một tình yêu thủy chung

Để giấc mơ trôi dần xa mãi

Tình yêu kia rồi cũng sẽ nhạt phai

Chớ nên tin lời nói của trai đẹp

Hứa thật nhiều làm được có bao nhiêu

Sáng mới yêu nhưng chiều đã chán

Này em hỡi không nên quá tin trai đẹp

Cứ vô tư luôn dối lòng

Khi em hỏi anh yêu em nhiều không

Cầm tay em anh khẽ nói

Trọn đời anh yêu em không hề dối gian

Đến khi em say giấc nồng

Anh lại vui bên bao nhiêu lời bướm ong

Là đẹp trai luôn như thế

Lời yêu dấu đâu chỉ sớt chia một người

Khiến cho em ngày đêm cứ mơ mộng

Cứ tin vào một tình yêu thủy chung

Để giấc mơ trôi dần xa mãi

Tình yêu kia rồi cũng sẽ nhạt phai

Chớ nên tin lời nói của trai đẹp

Hứa thật nhiều làm được có bao nhiêu

Sáng mới yêu nhưng chiều đã chán

Này em hỡi không nên quá tin trai đẹp

Khiến cho em ngày đêm cứ mơ mộng

Cứ tin vào một tình yêu thủy chung

Để giấc mơ trôi dần xa mãi

Tình yêu kia rồi cũng sẽ nhạt phai

Chớ nên tin lời nói của trai đẹp

Hứa thật nhiều làm được có bao nhiêu

Sáng mới yêu nhưng chiều đã chán

Này em hỡi không nên quá tin trai đẹp

Trả lời

Thông tin liên hệ
Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019