Đừng Xa Nhau

Bài hát: Đừng Xa Nhau – Thanh Long Bass, Hồng Hạnh

Ðừng xa nhau! Ðừng quên nhau!

Ðừng rẽ khúc tình nghèo

Ðừng chia nhau nỗi vui niềm đau

Ðừng buông mau! Ðừng dứt áo!

Ðừng thoát giấc mộng đầu,

Dù cho đêm có không bền lâu

Ðời phai mau, người ghen nhau,

Lòng vẫn cứ ngọt ngào,

Miệng ru nhau những ân tình sâu

Ðừng xôn xao, đừng khóc dấu,

Ðừng oán trách phận nghèo,

Vì sông xa vẫn trung thành theo

Dù mai sau dắt nhau mà qua cầụ

Mồ chôn sâu ánh trăng vàng mái đầu

Ðừng xa nhau nhé!

Ðừng quên nhau nhé !

Ðừng chia nhau núi cao vực sâu

Ðừng xa nhau! Ðừng quên nhau!

Ðừng dứt tiếng ngậm sầu,

Ðừng im hơi đắng cay rời nhau

Ðừng đi mau, để mãi mãi,

Là chiếc bóng đậm mầu

Còn theo nhau tới muôn đời sau

Trả lời

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT QUẢNG NGÃI

Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019