Đường Xa

Bài hát: Đường Xa – V.A

Đường xa qua bao nhiêu suối

Đường xa có bấy nhiêu đèo

Đường xa qua bao nhiêu núi

Đường xa ta quyết tâm trèo

Đường xa ta vui ta hát

Đường xa khúc khích câu cười

Đường xa qua bao gian khó

Đường xa ta đến nơi rồi

Trả lời

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT QUẢNG NGÃI

Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019