Em Chọn Lối Này

Chân em đi rừng nhiều đường lắm lối

Này người ơi! Nhưng em chọn lối này

Em đây chọn lối này thôi

Lối ấy con chim rừng hót vang

Con nai rừng lắng nghe

Cây tre cây lim nhường lối cho tiếng cuốc

Tiếng chuông vang vang

Lối ấy có ánh trăng rọi đường

Có tiếng suối trong ban mai

Tiếng giã gạo trong sông này là lối về bản em đây

Lối ấy mồ hôi anh đã rơi

Mở con đường ấm no lên bản em

Đưa núi rừng tiến kịp miền xuôi

Đường của Đảng dẫu còn ngàn tăm tối

Lối em đi chân em đi em đã chọn rồi

Trả lời

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT QUẢNG NGÃI

Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019