Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa

Bài hát: Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa – Đức Long

Em đến thăm anh một chiều đông

Em đến thăm anh một chiều mưa

Mưa *** dề, đường trơn ướt tiêu điều.

Em đến thăm anh

Người em gái tà áo hương nồng

Mắt huyền trìu mến sưởi ấm lòng anh.

Em đến thăm anh chiều đông giá

Em đến thăm anh trời mưa gió

Đường xa lạnh lùng.

Mặt nhìn mặt

Cầm tay bâng khuâng không nói một câu

Lời nghẹn ngào

Hồn anh như say như ngây, vì đâu.

Gió đưa cánh chim trời

Đó đây cách xa vời

Chiều vui mưa ướt cánh

Khá thương kiếp bềnh bồng.

Dẫu khắng khít đôi lòng

Chiều nào em xa anh

Có hay lúc em về

Gót chân bước reo âm thầm.

Trên đường một mình ngoài mưa

Mưa như mưa trong lòng anh

Lòng bồi hồi nhìn theo chân em

Chìm trong ngàn xanh.

Ta ước mơ một chiều thêu nắng

Em đến chơi quên niềm cay đắng

Và quên đường về.

Trả lời

0981.019.019