Em Đến Từ Nghìn Xưa

Bài hát : Em Đến Từ Nghìn Xưa

Tôi vẫn nhìn thấy em giữa đám đông xa lạ

Vì em mang trong mắt nỗi yêu đời thiết tha

Tôi vẫn nhìn thấy em giữa đám đông xa lạ

Vì trong đôi mắt đó có quê hương bạn bè

Em đã đến giữa quê hương

Có những nghìn năm xưa hoá thân em bây giờ

Nên tôi vẫn nhìn thấy em giữa đám đông xa lạ

Vì em như chim trắng giữa trống đồng bước ra

Tôi vẫn nhìn thấy em giữa đám đông xa lạ

Vì em như hoa lá giữa thiên nhiên hiền hòa.

Trả lời

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT QUẢNG NGÃI

Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019