Em Đi Bỏ Lại Con Đường

Bỏ mặc căn nhà, bỏ mặc tôi

Bỏ mặc nơi đây, bỏ mặc người

Bỏ trăm năm sau, ngàn năm nữa

Bỏ mặc tôi là, tôi là ai

Em đi bỏ lại con đường

Bờ xa cỏ dại, vô thường nhớ em

Ra đi,em đi bỏ lại *** trường

Ngàn dâu cố quạnh, muôn trùng nhớ thêm

Bỏ mặc đêm dài, bỏ mặc tôi

Bỏ mặc gian nan, bỏ mặc người

Bỏ xa xôi yêu và gần gũi

Bỏ mặc tôi buồn giữa cuộc vui

Bỏ mặc mưa về, bỏ chiều phai

Bỏ mặc hư vô, bỏ ngậm ngùi

Bỏ đêm chưa qua, ngày chưa tới

Bỏ mặc tay buồn không bàn tay

Bỏ mặc vui buồn, bỏ mặc ai

Bỏ mặc chân không, bỏ mặc người

Bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé

Bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi

Bỏ mặc căn nhà, bỏ mặc tôi

Bỏ mặc nơi đây, bỏ mặc người

Bỏ trăm năm sau, ngàn năm nữa

Bỏ mặc tôi là, tôi là ai

Em đi bỏ lại con đường

Bờ xa cỏ dại, vô thường nhớ em

Ra đi,em đi bỏ lại *** trường

Ngàn dâu cố quạnh, muôn trùng nhớ thêm

Bỏ mặc đêm dài, bỏ mặc tôi

Bỏ mặc gian nan, bỏ mặc người

Bỏ xa xôi yêu và gần gũi

Bỏ mặc tôi buồn giữa cuộc vui

Bỏ mặc mưa về, bỏ chiều phai

Bỏ mặc hư vô, bỏ ngậm ngùi

Bỏ đêm chưa qua, ngày chưa tới

Bỏ mặc tay buồn không bàn tay

Bỏ mặc vui buồn, bỏ mặc ai

Bỏ mặc chân không, bỏ mặc người

Bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé

Bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi.

Trả lời

0981.019.019