Em Đi Chơi Thuyền[:: EDCT Em Di Choi Thuyen ::]

Em đi bơi thuyền

Trong thảo cầm viên

Chim kêu hót mừng chào đón xuân về

Thuyền em thuyền con vịt

Nó bơi bơi bơi

Thuyền em thuyền con rồng nó bay bay bay

Má dặn em ngồi yên khi đi bơi thuyền

Vui quá là vui

Mai em lại vô đây vui chơi.

Trả lời

0981.019.019