Em Kể Anh Nghe[:: EKAN Em Ke Anh Nghe ::]

1. Đã đến lúc em phải đi…xa!

Đến lúc chia lìa đôi ta.

Hạnh phúc vỡ nát trên môi

Cuộc sống quá ngắn thật rồi!

Và như thế…

Nhẹ nhàng bình minh đến rất nhanh, dịu dàng từng cơn gió mát xanh.

Một lần nằm yên mái tóc hiền lành.

Đã có lúc em phải quên đi.

Có lúc em lại suy nghĩ…

Đừng cố níu kéo thêm gì?

Đừng cố gắng mãi được gì?

Và như thế!

Từng ngày tình yêu ghé đến đây,nụ cười hồn nhiên ấm áp ngay

Một ngày bình yên xóa hết mọi ngày !

[ĐK:]

Mới hôm nào thời gian là nhiều.

Đếm xem nay còn lại bao nhiêu?

Nếu lúc trước biết sẽ có hôm nay, cho em xin thêm một ngày thôi…!

Lờ mai không còn ai gượng cười, lỡ mai không là ngày xanh tươi.

Có chút ánh sáng phía cuối con đường khi đôi tay em dần dần buông.

Nắng vẫn lên nhẹ nhàng…

2. Đã có lúc em phải quên đi. Có lúc em lại suy nghĩ…

Đừng cố níu kéo thêm gì?

Đừng cố gắng mãi được gì?

Và như thế!

Từng ngày tình yêu ghé đến đây, nụ cười hồn nhiên ấm áp ngay

Một ngày bình yên xóa hết mọi ngày!

[ĐK:]

Mới hôm nào thời gian là nhiều.

Đếm xem nay còn lại bao nhiêu?

Nếu lúc trước biết sẽ có hôm nay, cho em xin thêm một ngày thôi…!

Lờ mai không còn ai gượng cười, lỡ mai không là ngày xanh tươi.

Có chút ánh sáng phía cuối con đường khi đôi tay em dần dần buông.

Nắng vẫn lên nhẹ nhàng…

Trả lời

0981.019.019