Em Ơi Sang Nhà Anh Chơi Ba Má Anh Đi Rồi Cover[:: EOSNACBMADRC Em Oi Sang Nha Anh Choi Ba Ma Anh Di Roi Cover ::]

Em ơi sang nhà anh chơi

Ba má anh đi rồi

Bao lâu ta không gặp nhau

Anh thấy nhớ em điên đầu

Vậy thì hãy qua nhà anh đi

Mình chuyện trò đôi khi

Biết đâu sau này mình sẽ về với nhau

Cùng chung 1 nhà

Ta chờ em ghé qua

Dẫu nắng hay là mưa anh vẫn đứng đây đợi chờ

Chỉ chờ đợi em trao câu yêu

Và nói “I Miss You”

Tình này trao em thôi

Chỉ có em mà thôi

Em ơi sang nhà anh chơi

Ba má anh đi rồi

Bao lâu ta không gặp nhau

Anh thấy nhớ em điên đầu

Vậy thì hãy qua nhà anh đi

Mình chuyện trò đôi khi

Biết đâu sau này mình sẽ về với nhau

Em ơi đợi chờ làm chi bởi có lẽ anh đã yêu rồi

Sẽ chẳng bao giờ đổi thay để khiến em muộn phiền

Vậy thì hãy qua nhà anh chơi

Đợi chờ gì em ơi

Biết đâu sau này mình sẽ về với nhau

Cùng chung một nhà

Trả lời

0981.019.019