Em Tập Viết Chữ O[:: ETVCO Em Tap Viet Chu O ::]

Em tập viết chữ O

Như tiếng con gà gáy

Như mặt trời ban ngày

Em tập viết chữ O

Tròn tròn như quả bóng

Như vầng trăng đêm rằm

Nhưng khi em đọc số

Chữ O là số không

O Ò O Ó O

O Ò O Ó O

O Ò O Ó O

O Ò O Ó O

Trả lời

Thông tin liên hệ
Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019