Em Về Miệt Thứ

Bài Hát: Em Về Miệt Thứ – Nguyễn Tâm

Hò ơi….

Chồng gần không lấy

Em lấy chồng xa

rủi may cha yếu mẹ già

Chén cơm đôi đũa hò…

Chén cơm đôi đũa

Ngộ kì trả vay

Từ ngày xa đất Tiền Giang

Em theo anh

về xứ Cảnh Đền

Muỗi kêu mà như sáo thổi

Đĩa lềnh tựa bánh canh

Em yêu anh nên đành xa xứ

Xuôi ghe chèo miệt thứ Cà Mau

Gió lao xao thổi vào mái lá

Như ru tình cô gái Tiền Giang

Yêu quê hương thương miền cố cựu

Vấn vương tình đất tổ quê cha

Đêm đêm ra đứng hàng ba

Trông về quê mẹ lệ sa buồn buồn

À á ơi à ơi ới ơi

Bông bần rụng trắng bờ sông

Lấy chồng xa xứ khó mong ngày về

Xa xưa con ở dựa kề

Bên ba mà bên má vỗ về ca dao

Má ơi đừng gả con xa

Chim kêu mà vượn hú biết nhà má đâu

Sương khuya ướt đọng giàn bầu

Em về miệt thứ bỏ sầu cho ai

Trả lời

0981.019.019